Cenik storitev – Prehranska obravnava

Cenik storitev Juventina prehranske obravnave

PREHRANSKA OBRAVNAVA

Pogovor in osnovne antropometrične meritve, določitev ITM ter energijskih potreb 65

Priprava individualnih pisnih priporočil* 45

Nadaljevalna prehranska obravnava in svetovanje – kontrola 35

Uvedba brezglutenske diete po postavitvi diagnoze 65

Paket – uvedba in spremljanje napredka brezglutenske diete 90 dni: 2x obisk, 1x priprava individualnih pisnih priporočil (tudi za vrtec šolo/službo), kratke konzultacije po elektronski pošti v času trajanja paketa 250

Analiza prehranskega dnevnika (3 dni) 35

Sestava individualnega jedilnika (3-5 dni) 90

Prehranska obravnava in prilagoditev vrtčevskega/šolskega mesečnega jedilnika v jedilnik brez določenega alergena (vključuje ustrezne zamenjave in opozorila glede možnih kontaminacij v procesu priprave obroka) 100

 

Individualna konzultacija direktno z vrtcem ali šolo o pravilni izbiri živil brez alergena in pripravi obrokov za vašega otroka** 65/ura + kilometrina

 

Svetovanje in pomoč restavracijam glede uvedbe brezglutenskih obrokov** 65/ura + kilometrina

Osnovni pregled je obvezen [01] ** po uredbi objavljeni v URL 140/2006 in Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (URL 76/2008 z dne 25.7.2008).