Informacije za paciente

PRAVICA DO NEGE IN SPREMSTVA ZA OTROKE

Dragi starši in skrbniki. V pravilih obveznega zavarovanja so določeni pogoji in omejitve za koriščenje bolniške (nega za otroka) in spremstva, ki se jih moramo držati vsi izvajalci zdravstvenih storitev. V primeru, da potrebujete listine za uveljavljanje omenjenih pravic se morate najkasneje v treh dneh oglasiti v naši ambulanti z otrokovo in vašo zdravstveno kartico in v primeru spremstva otroka z izvidom oziroma potrdilom iz katerega je razvidno, da ste spremljali otroka pri izvajalcu zdravstvenih storitev. Vedno, kadar je otrokovo stanje resnejše in je pričakovana nega daljša od tri dni je potreben tudi pregled pri našem pediatru. Več o omenjenih pravicah je zapisano v spodnjih vrsticah.

Pravica do nadomestila zaradi nege otroka pripada enemu od staršev oziroma rejniku in skrbniku, kadar otroka dejansko neguje in varuje, oziroma zakoncu ali zunajzakonskemu partnerju, kadar dejansko neguje in varuje otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja. To pravico lahko upravičenec uveljavlja do dopolnjenega 18.leta starosti oziroma dokler traja roditeljska pravica. V primeru, da je drugi zakonec nezaposlen, upokojen ali lahko zagotavlja nego brez zadržanosti od dela mu taka pravica ne pripada. Trajanje pravice do nadomestila je omejena na 7 koledarskih dni (starejši otroci od 7 let) ali na 20 koledarskih dni ( mlajši otroci od 7 let starosti ali pri starejših, če so zmerno, težje ali težko duševno in telesno prizadeti). Kadar to terja zdravstveno stanje otroka, pristojni imenovani zdravnik podaljša trajanje nadomestila do največ 14 delovnih dni (starejši otrok) ali do 30 delovnih dni ( mlajši otroci od 7 let starosti ali pri starejših, če so zmerno, težje ali težko duševno in telesno prizadeti). V izjemnih primerih se lahko na predlog strokovnega kolegija Pediatrične klinike trajanje nadomestila nadomestilo podaljša.

V izogib morebitnim težavam naj poudarimo, da zaenkrat ni možno izdati nege za otroka za čas, ko je otrok hospitaliziran. Lahko pa izdamo spremstvo za dan, ko je otrok sprejet in tisti dan, ko je otrok odpuščen iz bolnišnice.

PRAVICA DO SPREMSTVA ZA OTROKA

Otrok do 15. leta starosti, težje ali težko duševno in telesno prizadeti otrok in mladostnik pa do 18. leta starosti ima pravico do spremstva na vsakem potovanju k izvajalcu zaradi uveljavljanja katerekoli dravstvene storitve, neodvisno od tega, ali potuje k izvajalcu izven kraja prebivališča, ali znotraj kraja prebivališča in neodvisno od njegovega zdravstvenega stanja ali drugih razlogov iz katerih je sicer zavarovani osebi možno odobriti spremstvo. Starejši otrok pa ima pravico do spremstva pod enakimi pogoji, kot druge zavarovane osebe, to je le, če zaradi svojega zdravstvenega stanja ali drugih razlogov ni sposoben sam potovati, potovati pa mora izven kraja prebivališča, ker v tem kraju ni ustreznega izvajalca.

PACIENTOVE PRAVICE

Pristojna oseba za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic:

Helena Mole, dr. med., specialist pediatrije
PEDIATRIJA HELENA MOLE
Cesta v Mestni log 55
1000 LJUBLJANA
Telefon: 01 283 96 84
E-pošta: pediatrija.helena.mole@gmail.com

Zastopniki pacientovih pravic:

 

Duša Hlade Zore
Telefon: 01 542 32 85
E-pošta: dusa.hlade-zore@nijz.si

 

Robert Cer
Telefon: 01 542 32 85
E-pošta: robert.cer@nijz.si

 

Marjan Sušelj
Telefon: 01 542 32 85
E-pošta: marjan.suselj@nijz.si

 

Lokacija:
Prostori ZZV Ljubljana
Zaloška 29
1000 Ljubljana

Druge informacije o pacientovih pravicah so dostopni na spletnih straneh Ministrstva za zdravje RS.