Kako izbrati pravega kirurga

 • KAKO IZBRATI KIRURGA ZA ESTETSKI POSEG

KAKO IZBRATI KIRURGA ZA ESTETSKI POSEG

Ljudje, ki sledijo oglasnim sporočilom, rumenim medijem in ne prepoznajo dobro načrtovanih pristopov trženja ter jih prepričajo svetleči napisi in nizke cene, lahko svoje odločitve obžalujejo vse življenje, kajti rumeni mediji (pre)pogosto objavljajo senzacionalistične novice, za katerimi, žal, stojijo tudi kirurgi, ki so se namesto za etično držo, s katero bi koristili ljudem, odločili za dobičkonosen posel. S svojim delom celo pohabljajo telesa lahkovernih ljudi, ki ne znajo racionalno razmišljati ter trezno pretehtati med željami in posledicami. Nizka moralno-etična načela nekaterih estetskih kirurgov in njihovo pomanjkljivo znanje ogrožajo zdravje ljudi in plastično kirurgijo kot pomembno kirurško panogo, katere osnovni cilj so povrnitev funkcije in oblike telesa ter telesna skladnost, estetika.

Pomembna naloga vseh uporabnikov estetskih posegov je, da poiščejo usposobljenega in izkušenega izvajalca. Enako kot pred srčno, ginekološko, ortopedsko ali nevrokirurško operacijo preverite, ali ima izbrani kirurg:

 • zaključien program usposabljanja iz plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije,
 • ustrezno licenco za opravljanje dela s področja plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije (www.zdravniskazbornica.si),
 • ustrezne izkušnje,
 • ustrezno zavarovalno polico.

in ali bo:

 • dal jasne in iskrene informacije o pričakovanih rezultatih, stranskih pojavih in zapletih,
 • opravil poseg v akreditirani, primerno opremljeni ustanovi z ustrezno usposobljenim osebjem,
 • napisal in vam izročil natančen izvid o postopku, ki ga je izvedel,
 • omogočal ustrezno oskrbo po posegu in vas spremljal med okrevanjem,
 • znal poskrbeti za morebitne zaplete,
 • podal želene informacije o uporabljenih materialih in natančne podatke o vgradnih materialih.

Nestrokovno izvedeno kirurško povečanje dojk s prsnimi vsadki ima lahko za posledico slab estetski rezultat ter obilo slabe volje in razočaranja.

Žal pot do operacijske dvorane pogosto tlakujejo marketing, promocije in lepe besede. Akcije. Toda beseda akcija pogosto izgubi prvotni pomen – dejanje. Akcija v moderni družbi pomeni znižanje; znižanje cene, znižanje kakovosti, znižanje vloženega truda, znižanje zaupanja, znižanje zadovoljstva in znižanje ugleda. V operacijski dvorani pa štejejo zgolj akcije, dejanja, v pravem pomenu besede.

Dr. Urša Florjančič: Ilustracija iz brošure Zdravniške zbornice Slovenije: Kako izbrati kirurga za estetski poseg. 2011.

Estetski kiriurški posegi niso nujni kirurški posegi, ki rešujejo življenja in jih moramo opraviti v čimkrajšem času, brez ustrezne predpriprave. Izkušeni estetski kirurgi se ‘bojimo’ pacientov, ki želijo kirurške posege opraviti teden ali dva pred pomembnimi družinskimi dogodki. Omejeni časovni okvirji so nepotreben dodaten pritisk tako za kirurga kot pacienta. Poseg bo lahko dobra izkušnja, le če bo dobro načrtovan, usklajen med kirurgom in pacientom, ki bo imel podporo družinskih članov ali zvestih prijateljev ter na voljo dovolj časa in primeren prostor za okrevanje.

Napredne evropske države skrbijo za varnost državljanov in imajo področje estetske kirurgije zgledno zakonsko urejeno. Drugje se soočamo z velikimi problemi. V sosednji Hrvaški priznani specialist estetske in plastične kirurgije dr. Miroslav Kinčl iz Zagreba že več kot dve desetletji opozarja na tekoči silikon in druge škodljive izdelke neznanega izvora , ki imajo nerazumljivo promocijo v številnih medijih in jih »estetski kirurgi« brez primerne izobrazbe vbrizgavajo celo mladoletnim osebam. Žrtve niso le trajno hudo telesno iznakažene in psihosocialno izolirane, temveč jih je nekaj zaradi tega tudi umrlo.