Koncesijska ambulanta za pediatrijo

 • KONCESIJSKA AMBULANTA ZA PEDIATRIJO
 • PREVENTIVNI PREGLEDI PREDŠOLSKIH OTROK
 • PREGLEDI V PRIMERU BOLEZNI
 • CEPLJENJE OTROK
 • ULTRAZVOK KOLKOV NOVOROJENČKOV
 • ODSTRANJEVANJE BRADAVIC IN MOLUSK
 • PRAVICA DO NADOMESTILA PLAČE ZARADI NEGE ALI SPREMSTVA OTROKA

KONCESIJSKA AMBULANTA ZA PEDIATRIJO

Javna zdravstvena služba obsega zdravstvene storitve, katerih trajno in nemoteno opravljanje zagotavljajo v javnem interesu država in lokalne skupnosti in ki se, temelječe na načelu solidarnosti, v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, zagotavljajo kot pravice obveznega zdravstvenega zavarovanja ter se v celoti ali deloma financirajo iz javnih sredstev, predvsem iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Naša osnovna zdravstvena dejavnost obsega spremljanje zdravstvenega stanja otrok in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in zboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo otrok. Pomembna naloga je tudi  zdravstvena vzgoja ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja.

V Juventina baby imate s podpisom izjave o izbranem zdravniku in potrjeno kartico zdravstvenega zavarovanja možnosti koriščenja obveznega zdravstvenega zavarovanja otroka, zato so vse storitve te vrste brezplačne. V kolikor kartica zdravstvenega zavarovanja ni potrjena, plačate pregled sami po ceniku ZZZS. Z otroki, ki nimajo izbranega pediatra v naši ustanovi, lahko opravite pregled samoplačniško.

Število otrok, za katere skrbi izbrani pediater je omejeno in določeno s pogodbo med ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije) in koncesionarjem, zato se lahko zgodi, da vašega otroka zaradi zasedenosti ne bomo mogli sprejeti v obravnavo znotraj programa, katerega plačnik je ZZZS. Le v primeru, da imate izbranega pediatra za enega otroka že pri nas, bomo njegovega novorojenega bratca ali sestrico zagotovo sprejeli.

Podatki o številu opredeljenih oseb pri aktivnih zdravnikih

1. PREVENTIVNI PREGLEDI PREDŠOLSKIH OTROK

Predšolski zdravstveni pregledi zagotavljajo, da je otrokov telesni, socialni in intelektualni razvoj ustrezen. Preverijo se osnovne motorične sposobnosti in socialne veščine. Otrok bo pri pediatru opravil tudi pregled sluha in vida.

Redni preventivni pregledi, h katerim spadajo tudi priporočila o cepljenju, prehrani, vzgoji in preprečevanju nezgod, se izvajajo za preprečevanje in pravočasno odkrivanje psihičnih, duševnih ali telesnih posebnostih ali obolenj pri dojenčkih in otrocih.

Preglede dojenčkov in predšolskih otrok izvaja tim specialista pediatra na primarni ravni. Dojenčki in predšolski otroci imajo pravico do:

 • sistematskega pregleda v starosti enega, treh, šestih, devetih, dvanajstih in osemnajstih mesecev ter v starosti treh in petih let,
 • namenskega pregleda v primeru, da je bila pri sistematskem pregledu najdena sprememba, ki potrebuje sledenje,
 • izvedbe obveznega cepljenja, predpisanega s programom cepljenja,
 • izvedbe programirane zdravstvene vzgoje in individualnega svetovanja.

Sistematskemu pregledu otroka v starosti treh let je pridružen tudi pregled pri psihologu, pregledu otroka v starosti petih let pa pregled pri logopedu.

Sistematski preventivni pregledi dojenčkov, otrok in mladine se vsebinsko nekoliko razlikujejo glede na starost otroka, okvirno pa vključujejo pregled zdravstvene dokumentacije, anamnezo, pregled otroka in presejalne teste, razgovor z otrokom, zdravstveno-vzgojne aktivnosti, po potrebi cepljenje otroka. Zdravstveno-vzgojne aktivnosti potekajo v začetku individualno in so usmerjene k staršem, vzgojiteljem in učiteljem, kasneje, z odraščanjem otroka, pa potekajo tudi skupinsko v vrtcih in šolah.

Plan preventivnih pregledov in cepljenja predšolskih otrok:
1.MESEC: Prvi pregled novorojenčka pri izbranem pediatru običajno opravimo v starosti enega meseca. Po prihodu iz porodnišnice vas bo na domu obiskala patronažna sestra in če bo opazila kakršnekoli nepravilnosti pri novorojenčku, vam bo svetovala obisk pediatra že pred starostjo enega meseca.(nenapredovanje na telesni teži, zlatenica, nezaceljen popek…) Svetujemo, da se po prihodu iz porodnišnice osebno ali telefonsko z našo medicinsko sestro dogovorite za pregled. Ob prvem pregledu prinesite s seboj otrokovo zdravstveno kartico in odpustnico iz porodnišnice. Dojenček lahko uporablja kartico zdravstvenega zavarovanja staršev le do starosti 60 dni, kasneje pa mora obvezno imeti svojo kartico.

2.MESEC: merjenje telesne teže in višine ter UZ kolkov

3.MESEC: preventivni pregled s cepljenjem

6.MESEC: preventivni pregled s cepljenjem, analiza urina

9.MESEC: preventivni pregled, analiza hemograma

12.MESEC: preventivni pregled s cepljenjem

18.MESEC: preventivni pregled s cepljenjem

3.LETA: preventivni pregled s cepljenjem proti klopnemu meningoencefalitisu (ni obvezno)

5.LET: preventivni pregled z analizo hemograma, holesterola in urina

2. PREGLEDI V PRIMERU BOLEZNI

V primeru bolezenskih znakov in simptomov ostanite mirni. Otroka natančno opazujte in potolažite. Omogočite mu primeren prostor za počitek. Soba naj bo primerno ogreta in zračna, zagotovite zadosten vnos tekočin, ne vzemirjajte se v primeru, da otrok odklanja hrano, vzpodujajte ga, da zaužije energetsko bogat obrok, tudi v obliki napitka. Otrok potrebuje vzpodbudo, počitek in mirno okolje (igre, branje knjig, poslušanje pravljic).

Če posumite na nalezljivo bolezen otroka ga, če je le mogoče, izolirajte od vrstnikov in zlasti starejših ljudi s koničnimi boleznimi.

Poskrbite tudi zase, saj je skrb za bolnega otroka naporna in zahtevna naloga.

V primeru, da opazite, da:

 • ima otrok močno povišano telesno temperaturo
 • je otrok videti zelo bolan (prizadet)
 • otrok težko diha
 • ima otrok otrdel vrat
 • otroka moti dnevna svetloba
 • ima otrok izbočeno mečavo (fontanelo) na glavi (dojenčki)
 • otroka zelo težko zbudite
 • ste opazili krče ali odsotnost,

ne odlašajte s klicem ali obiskom zdravnika.

Za strokovno pomoč nas lahko kontaktirate. Nudili vam bomo strovno pomoč po telefonu ali se dogovorili za pregled v naši ambulanti.

Pred obiskom vas prosimo, da ne pozabite na osnovni ukrep in otroku najprej izmerite telesno temperaturo,

 • če ima vaš otrok vročino, mu najprej odstranite oblačila, v primeru, da se temperatura dvigne nad 38,5 °C, mu dajte svečko ali sirup za zniževanje temperature,
 • če presodite, da je otrokovo splošno počutje slabše (poležava, ni aktiven, ga nekaj boli, opazite izpuščaj, itd.) svetujemo pregled ali konzultacijo preko elektronskih medijev.

Priporočljivo je, da imate med pogovorom s pediatrom, pri sebi svinčnik in beležnico, kamor si boste zapisali navodila.

Prosimo vas, da preverite, da imate s seboj urejeno in veljavno zdravstveno dokumentacijo, da otroka primerno oblečete (lahka oblačila, copati) in se držite dogovorjene ure. Zavedati se morate, da obravnavamo zelo veliko zdravih in bolnih otrok, zato je pomembno zagotoviti varnost in kakovostno strokovno obravnavo za vse.

Dodatne informacije na ZZZS

3. CEPLJENJE OTROK

V tako imenovanem razvitem svetu uporabljamo napredno tehnologijo, ki nam omogoča brezmejno komunikacijo med ljudmi, pogled v najbolj skrite kotičke sveta, raziskovanje oddaljenega vesolja. Uporabljamo nanotehnoligijo in megakonstrukcije, ki ljudi združujejo in razdvajajo. Del razvitega sveta in družbene blaginje pa je tudi sodobna medicina, ki se lahko pohvali z novim znanjem na področju genetike, naprednimi slikovnimi preiskavami, novimi zdravili, zgodnjim odkrivanjem bolezni.

Pojavil se je tudi dr.GOOGLE, ki na svojih straneh ponuja miljarde informacij, vtisov, ugotovitev in mnenj. Odločitve, ki temeljijo na podatkih z medmrežja, laičnih mnenjih in nasvetih, lahko ključno vplivajo na sprejemanje zelo pomembnih odločitev za posameznika in družbo v celoti.

Ko se odločate o cepljenju svojega otroka je pomembno, da si pridobite podatke iz zanesljivih virov kot npr.(NIJZSvetovna zdravstvena organizacijaCenters for Disease Control and Prevention) ter preverjene in potrjene s strani pediatrov iz Slovenskega zdravniškega društva – Združenja za pediatrijo.

Vedno morate oceniti koristi vaše odločitve in težo morebitnih tveganj in prehodnih pričakovanih stranskih reakcij. Pri odločitvi naj bo v ospredju vaš otrok, pa tudi vsi njegovi vrstniki in prijatelji.

Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da cepljenje letno prepreči do tri milijone prezgodnjih smrti, učinkovitost cepljenja pa je znova in znova neizpodbitno znanstveno dokazana.

Cepilno mesto

JUVENTINA BABY ima dovoljenje za cepilno mesto, kjer kot izvajalci zdravstvenih storitev v okviru svoje dejavnosti opravljamo tudi cepljenja in zagotavljamo dobro distribucijsko prakso (DDP) zdravil. DDP je sistem kakovosti, ki se nanaša na organizacijo, izvajanje in nadzor shranjevanja in prevozov zdravil v skladu z načeii in smernicami, ki jih sprejme in objavi Evropska komisija.

Dodatne informacije na ZZZS

Obvezna cepljenja otrok

Obveznost cepljenja izhaja iz skrbi za zdravje celotne družbe. Pri nas ima namreč vsak pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi ter hkrati dolžnost, da varuje zdravje sebe in drugih pred temi boleznimi. S cepljenjem zaščitimo sebe in posredno tudi druge, ki se iz različnih razlogov ne smejo cepiti. Temu pravimo kolektivna imunost. S kolektivno imunostjo varujemo najbolj ranljive člane družbe, med njimi tudi novorojenčke, ki prva cepiva lahko prejmejo šele pri 3. mesecih starosti. Več o obveznosti cepljenja in kako je to področje urejeno pri nas, si lahko preberete na spletni strani cepljenje.info v rubriki Obvezno cepljenje v Sloveniji.

V Sloveniji je obvezno cepljenje otrok proti najnevarnejšim nalezljivim boleznim. Te bolezni so:

Na voljo imamo kombinirana cepiva, s katerimi lahko otroke cepimo proti več nevarnim nalezljivim boleznim naenkrat, in sicer proti ošpicam, rdečkam in mumpsu skupaj ter proti vsem ostalim naštetim boleznim skupaj. Vsa obvezna cepljenja krije zdravstveno zavarovanje.

Za določene skupine otrok so obvezna tudi druga cepljenja, denimo proti tuberkulozi ali tifusu. Več o tem lahko preberete preberete na spletni strani cepljenje.info v rubriki Posebna obvezna cepljenja za otroke.

Priporočena cepljenja otrok

Poleg obveznih so za otroke na splošno priporočena še cepljenja proti:

Pogosta vprašanja povezana s cepljenjem

Kdaj cepimo?
Protitelesa matere se že po nekaj tednih izločijo iz krvnega obtoka novorojenčka oziroma dojenčka in tako otrok pred okužbami ni zaščiten ravno v obdobju, ko je zaradi razvoja in rasti še bolj ranljiv za okužbe. Nalezljive bolezni ga tako še bolj ogrožajo ter lahko potekajo težje in s hujšimi posledicami kot pri odraslih.

Zato je zelo pomembno, da dojenčke s cepljenjem zaščitimo takoj po 3. mesecu starosti.

Zaradi cepljenja otrokov imunski sistem zgradi zaščitno raven protiteles in naredi spominske celice, ki nato ob morebitni izpostavljenosti povzročiteljem bolezni preprečijo, da bi otrok zbolel. Zelo priporočljivo je, da je otrok po predpisanem programu cepljen pred vstopom v vrtec ali drugo obliko varstva, ker je takrat verjetnost za izpostavljenost povzročiteljem bolezni največja.

 

S kakšnimi cepivi cepipmo?
Pri cepljenju v telo z injekcijsko iglo (redkeje v obliki sirupa, denimo pri cepljenju proti rotavirusu) vnesemo močno oslabljen cepilni virus, ali mrtve delčke virusov oziroma bakterij, ki ne povzročajo bolezni. S tem na nenevaren način posnemamo okužbo in naš imunski sistem izdela zaščitna protitelesa in spominske celice. Če smo kasneje v življenju izpostavljeni povzročiteljem bolezni, se naš imunski sistem zelo hitro odzove in prepreči bolezen ali pa ta poteka v milejši obliki.

Velik napredek v medicini predstavlja uporaba kombiniranih cepiv, s katerimi lahko otroke cepimo proti več nevarnim nalezljivim boleznim hkrati, in sicer:

Vsa cepiva, ki jih uporabljamo, morajo zadostiti visokim standardom varnosti in učinkovitosti, ki so predpisani za zdravila in cepiva. Sestava vsakega cepiva je zapisana v povzetku glavnih značilnosti zdravila. Cepiva, ki jih uporabljamo v Sloveniji, NE vsebujejo tiomersala.

 

Dolžnost zdravnika pred cepljenjem?
Kljub temu, da je cepljenje obvezno, je dolžnost zdravnika oziroma cepitelja, da prejemnika cepiva oziroma starše otroka seznani z informacijami, ki jih potrebujejo za sprejem odločitve o cepljenju. To imenujemo pojasnilna dolžnost in jo določa 20. člen Zakona o pacientovih pravicah.

V okviru pojasnilne dolžnosti mora zdravnik:

 • ob dojenčkovem prvem sistematskem pregledu staršem izročiti knjižico z informacijami »Cepljenje otrok«,
 • podati pisno informacijo o bolezni in posameznem cepljenju,
 • pojasniti potek cepljenja (mesto cepljenja, število potrebnih odmerkov…),
 • na razumljiv način podati ustno informacijo o boleznih, predvidenem cepljenju, možnih neželenih učinkih po cepljenju ter ukrepanju v primeru neželenega učinka,
 • omogočiti vpogled v navodila za uporabo, ki so priložena cepivu,
 • za več informacij napotiti na spletno stran NIJZ.

Zdravnik mora ob tem upoštevati tudi pravice otroka. To pomeni, da mora tudi otroku na njegovi starosti primeren način pojasniti, kaj se bo z njim dogajalo ob cepljenju in po njem. Tudi o tem govori Zakon o pacientovih pravicah (4. odstavek 20. člen), ki izrecno navaja, da ima tudi pacient, ki ni sposoben odločanja o sebi, pravico do obveščenosti.

 

Kdaj otroka lahko cepimo?
Otrok lahko prejme cepivo, če je zdrav, lahko pa ga prejme tudi v primeru določenih bolezni in stanj. Otroka lahko cepimo, če:

 • ima rahel prehlad ali drisko,
 • ima kronično srčno, pljučno, ledvično ali jetrno bolezen,
 • ima stabilno nevrološko stanje,
 • ima atopijske bolezni (alergija na hrano, atopijski dermatitis, astma in alergijski rinitis), razen v primeru akutnega poslabšanja,
 • prejema antibiotike ali nizke odmerke kortikosteroidov,
 • je prebolel akutno bolezen, je imel ob rojstvu zlatenico.

 

Kdaj otroka ne smemo cepiti?
Otroka ne smemo cepiti zaradi naslednjih zdravstvenih razlogov:

 • ima potrjeno resno alergično (anafilaktično) reakcijo na sestavine cepiva,
 • je imel resen neželen učinek po predhodnem odmerku istega cepiva,
 • ima bolezen ali zdravstveno stanje, ki je nezdružljivo s cepljenjem.

Zdravnika je pred cepljenjem vsekakor treba obvestiti, če:

 • opažamo, da se otrok slabo počuti,
 • je otrok imel resen neželen učinek po prejšnjem cepljenju,
 • je otrok ob predhodnem odmerku istega cepiva imel resno alergijsko reakcijo,
 • je bil otrok v zadnjem mesecu že cepljen s katerimkoli drugim ali istim cepivom,
 • je otrok v zadnjih treh mesecih prejel imunoglobuline ali transfuzijo krvi;
 • ima bolezen, ki slabi imunski sistem (levkemija, rak…), hodi na obsevanja oziroma prejema zdravila, ki slabijo imunski sistem (kortikosteroidi, kemoterapija),
 • je otrok bil v stiku z bolnikom z nalezljivo boleznijo ali otrok živi z osebo, ki ima oslabljen imunski sistem

Kako cepimo?
Otroke, ki še niso dopolnili dveh let, običajno cepimo v mišico na sprednji strani stegna, starejše pa v mišico zgornjega dela nadlahti. Po cepljenju svetujemo hlajenje na mestu vboda in počitek, ter opazovanje otroka. Če opazite kakršen koli znak, ki vas skrbi ali se vam zdi nenavaden, se obrnite na izbranega pediatra, ki vam bo pomagal z nasvetom in informacijami, vendar je verjetnost, da bi šlo za kaj resnega, izjemno majhna.

 

Neželeni učinki po cepljenju?
V veliki večini so neželeni učinki cepljenja blagi in prehodni. Najpogosteje se pojavijo rdečina, oteklina, bolečina na mestu vboda ali slabo počutje in razdražljivost. Včasih se pojavijo tudi neješčnost, nespečnost, zaspanost, driska in bruhanje. Pri majhnih otrocih je kar pogosta tudi povišana telesna temperatura (do 38°C). Ti neželeni učinki se običajno pojavijo v prvih dneh po cepljenju in ne predstavljajo razloga za skrb.

Nekateri neželeni učinki se lahko pojavijo tudi nekaj tednov po cepljenju, in sicer izpuščaj ali otekle obušesne žleze po cepljenju proti ošpicam, mumpsu in rdečkam. To ne pomeni, da je cepljenje otroka okužilo z boleznimi, temveč predstavlja le reakcijo imunskega sistema na cepivo, kar je znak, da cepivo deluje.

V enem tednu po cepljenju se lahko pri uporabi živih cepiv (kombinirano cepivo proti ošpicam, mumpsu, rdečkam) redko pojavijo tudi visoka telesna temperatura (do 40,5°C), vročinski krči in neutolažljiv jok, ki traja tri ure ali več.

Resni neželeni učinki so zelo ali izjemno redki. Resna alergična reakcija se, na primer,  pojavi pri manj kot enem človeku na milijon odmerkov cepiva. Alergične reakcije se običajno pojavijo v nekaj minutah po cepljenju, zato bodo otroku lahko takoj pomagali v ambulanti, v kateri je bil cepljen.

Znaki resne alergične reakcije so težko dihanje, hropenje, otekanje obraza (oči, ustnic, žrela, grla), bledica, oslabelost, hiter srčni utrip, lahko pride tudi do motenj zavesti. Če se ti znaki pojavijo po tem, ko ste že zapustili ambulanto, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.  Alergijska reakcija je lahko tudi blaga in se kaže kot izpuščaj ali srbečica po telesu. Zdravnik cepitelj bo ocenil resnost stanja, a običajno takšna alergijska reakcija ni razlog za opustitev naslednjih cepljenj.

Koledar cepljenj

V koledarju predstavljamo splošna obvezna in priporočena cepljenja, ki jih vključuje nacionalni Program cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2019. Ta cepljenja veljajo za veliko večino otrok in jih krije zdravstveno zavarovanje. To so:

Podrobnejše informacije o boleznih in cepljenju proti njim so vam na voljo v rubriki Bolezni in cepiva zanje.

 

obvezna cepljenja
priporočena cepljenja
*Velja za otroke, rojene od oktobra 2019 dalje, ki bodo prvi odmerek cepiva prejeli ob dopolnjenih treh mesecih starosti januarja 2020 in kasneje. Za otroke, ki so tri mesece dopolnili leta 2019, se cepljenje izvede po starem, torej brez komponente proti hepatitisu B.Proti hepatitisu B bodo nato ti otroci cepljeni po shemi:

1. odmerek med 5. in 6. letom
2. odmerek mesec dni po prvem
3. odmerek v 1. razredu osnovne šole

**Cepilna shema za cepljenje proti KME je:

 • odmerek,
 • odmerek od 1 do 3 mesecev po prvem,
 • odmerek od 5 do 12 mesecev po drugem (pri cepivu FSME-IMMUN) oziroma 9 do 12 mesecev po drugem odmerku (pri cepivu ENCEPUR)
 • prvi obnovitveni odmerek 3 leta po 3. odmerku, naslednji obnovitveni odmerki vsakih 5 let.

Varnost in kakovost cepiv

Varnost in kakovost cepiv sta, še posebej z razvojem spleta in družbenih omrežij, postali temi, o katerih med ljudmi kroži kopica napačnih informacij. Lahko bi rekli, da so cepiva postala žrtev svojega lastnega uspeha. Ker so izjemno učinkovita, se marsikatera huda nalezljiva bolezen pri nas ne pojavlja več, zato se je v nekaterih delih javnost oblikovalo mnenje, da cepiv ne potrebujemo več oziroma da je tveganje stranskih učinkov večje od tveganja okužbe. Kljub številnim znanstvenim dokazom nikakor ne pojenjajo tudi prepričanja, da cepiva vsebujejo zdravju škodljive, celo nevarne snovi ali pa da cepiva povzročajo avtizem, da so le način ustvarjanja velikih dobičkov za farmacevtsko industrijo. . Več o tem lahko preberete preberete na spletni strani cepljenje.info v rubriki VARNOST IN KAKOVOST CEPIV.

Povzeto po spletni strani cepljenje.info je projekt Združenja za pediatrijo, ki deluje v okviru Slovenskega zdravniškega društva).

4. ULTRAZVOK KOLKOV NOVOROJENČKOV

Vsem dojenčkom, ki imajo v naši ustanovi izbranega pediatra, opravimo tudi ultrazvočno presejalno preiskavo za morebitne nepravilnosti v razvoju kolkov (UZ kolkov). Najprimernejši čas je med 6-8 tednom starosti. UZ kolkov se lahko opusti pri otrocih brez dejavnikov tveganja, pri katerih ob kliničnem pregledu ni bilo odstopanj od normalnega in so imeli opravljen UZ kolkov v porodnišnici z izvidom 1A obojestransko. Omenjeno preiskavo opravimo tudi na napotnico zdravstvenega zavarovanja za dojenčke, ki imajo izbranega pediatra v drugi ustanovi.

5. ODSTRANJEVANJE BRADAVIC IN MOLUSK

ZDRAVLJENJE MOLUSK
Moluski so nenevarne kožne spremembe, ki jih povzroči okužba z virusom iz skupine molluscum contagiosum. Kožne tvorbe so zelo nalezljive in se prenašajo z enega dela telesa na drugega in med ljudmi, bodisi neposredno ali preko okuženih brisač in oblačil. Najpogosteje se okužijo otroci, zlasti otroci z atopijskim dermatitisom.

Kožne tvorbe so sprva zelo majhne in komaj opazne, kasneje pa se lahko povečajo v nekaj milimetrov velike, okrogle  spremembe, barve kože. Moluski se lahko tudi preoblikuje v pecljate fibromatozne spremembe. Glavni problem je prenos sprememb na različne dele telesa, zlasti v fazi imunske pomanjkljivosti. Otroci imajo lahko tudi več kot 100 molusk na različnih delih telesa, zato je smiselno, da pravočasno obiščejo pediatra, ki se bo odločil za ustrezno zdravljenje in tako tudi preprečil širjenje okužbe in nastanek novih tvorb.

V Juventina baby clinic izvajamo najsodobnejšo terapijo s Cryopen napravo ali erbijevim laserjem. Cryopen deluje po principu kriokavstike, natančnega zamrzovanja. Laserska terapija pa temelji na principu ablacije. Z Erbijevim laserjem z majhno točko delovanja lahko hitro, natančno in učinkovito odstranimo kožno tvorbo in lokalno uničimo virus.

Vsi postopki so malo boleči. Za dodatno lajšanje biolečine uporabljamo  anestetično kremo, ki jo namažemo 30–45 min pred posegom. Pri laserski terapiji lahko bolečino lajšamo tudi s posebno napravo za hlajenje. Sledi celjenje drobnih ranic, ki je navadno končano v nekaj dneh po posegu.

ZDRAVLJENJE BRADAVIC
Bradavice so eno najpogostejših, nenevarnih, virusnih okužb kože, ki jih povzročajo humani Papiloma virusi (HPV). Največ okuženih je med otroki in mladostniki. Videz in velikost bradavice sta odvisna od tipa virusa in lege na telesu.

Najpogosteje jih prepoznamo kot  majhne, trdne, hrapave izrastke kože, nepravilnih ali okroglih oblik. Ponavadi v premeru merijo manj kot centimeter. Lahko rastejo ločeno ali v skupinah.

Navadne bradavice so najpogostejše na rokah. So trdne in lahko tudi nekoliko temnejše, lahko pa se tudi drobno luščijo. Pojavljajo se lahko v večjem številu.

Na stopalih so plantarne bradavice, ki so zaradi obremenitve stopal bolj sploščene in pogosto povzročajo bolečine ob hoji.

Na koži obraza, predvsem na ustnicah, nosu  in vekah so nitaste bradavice razbrazdane površine.

Približno dve tretjini bradavic v dveh letih spontano izgine brez zdravljenja, lahko pa se čez čas spet pojavijo.

Izbira metode zdravljenja je odvisna od lokacije, vrste in obsega bradavic. Svetujemo lahko uporabo keratolitika ali eno od domačih zdravil, kot so svež izloček stebla krvavega mlečka, regrata, ognjiča, sveže mlet česen ali skorja breze. Te naj bi nanašali vsakodnevno, dokler bradavica ne izgine. Čeprav so to naravni pripravki, je potrebna izjemna previdnost, saj lahko kožo poškodujejo, ob tem pa se bradavice lahko znova pojavijo.

V Juventina baby clinic izvajamo najsodobnejšo terapijo s Cryopen napravo ali erbijevim laserjem. Cryopen deluje po principu kriokavstike, natančnega zamrzovanja. Laserska terapija pa temelji na principu ablacije. Z Erbijevim laserjem z majhno točko delovanja lahko hitro, natančno in učinkovito odstranimo kožno tvorbo in lokalno uničimo virus. Pri obsežnih bradavicah je potrebno zdravljenje večkrat ponoviti.

Postopki so glede na velikost bradavice lahko boleči, zato za dodatno lajšanje biolečine uporabljamo  anestetično kremo, ki jo namažemo 30–45 min pred posegom. Pri laserski terapiji lahko bolečino lajšamo tudi s posebno napravo za hlajenje.

 

PREPREČEVANJE NASTANKA BRADAVIC
Prenos virusa je možen z neposrednim stikom ali preko okuženih predmetov. Bradavice se pojavijo šele več tednov ali mesecev po izpostavljenosti okužbi. Zato bradavic otroci ne smejo praskati ali gristi, saj s tem omogočijo širjenje virusov.

Bradavice lahko preprečimo, tako da otroke opozorimo, da se ne dotikajo bradavic drugih otrok, si od otrok, ki imajo bradavice na nogah ne izposojajo obuval, v kopališčih nosijo natikače, po prhi pa si osušijo noge.

6. PRAVICA DO NADOMESTILA PLAČE ZARADI NEGE ALI SPREMSTVA OTROKA

Dragi starši in skrbniki. V pravilih obveznega zavarovanja so določeni pogoji in omejitve za koriščenje bolniške (nega za otroka) in spremstva, ki se jih moramo držati vsi izvajalci zdravstvenih storitev. V primeru, da potrebujete listine za uveljavljanje omenjenih pravic se morate najkasneje v treh dneh oglasiti v naši ambulanti z otrokovo in vašo zdravstveno kartico in v primeru spremstva otroka z izvidom oziroma potrdilom iz katerega je razvidno, da ste spremljali otroka pri izvajalcu zdravstvenih storitev. Vedno, kadar je otrokovo stanje resnejše in je pričakovana nega daljša od tri dni je potreben tudi pregled pri našem pediatru. Več o omenjenih pravicah je zapisano v spodnjih vrsticah.

Pravica do nadomestila zaradi nege otroka pripada enemu od staršev oziroma rejniku in skrbniku, kadar otroka dejansko neguje in varuje, oziroma zakoncu ali zunajzakonskemu partnerju, kadar dejansko neguje in varuje otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja. To pravico lahko upravičenec uveljavlja do dopolnjenega 18.leta starosti oziroma dokler traja roditeljska pravica. V primeru, da je drugi zakonec nezaposlen, upokojen ali lahko zagotavlja nego brez zadržanosti od dela mu taka pravica ne pripada. Trajanje pravice do nadomestila je omejena na 7 delovnih dni (starejši otroci od 7 let) ali na 15 delovnih dni ( mlajši otroci od 7 let starosti ali pri starejših, če so zmerno, težje ali težko duševno in telesno prizadeti). Kadar to terja zdravstveno stanje otroka, pristojni imenovani zdravnik podaljša trajanje nadomestila do največ 14 delovnih dni (starejši otrok) ali do 30 delovnih dni ( mlajši otroci od 7 let starosti ali pri starejših, če so zmerno, težje ali težko duševno in telesno prizadeti). V izjemnih primerih se lahko na predlog strokovnega kolegija Pediatrične klinike trajanje nadomestila nadomestilo podaljša.

V izogib morebitnim težavam naj poudarimo, da zaenkrat ni možno izdati nege za otroka za čas, ko je otrok hospitaliziran. Lahko pa izdamo spremstvo za dan, ko je otrok sprejet in tisti dan, ko je otrok odpuščen iz bolnišnice.

Otrok do 15. leta starosti, težje ali težko duševno in telesno prizadeti otrok in mladostnik pa do 18. leta starosti ima pravico do spremstva na vsakem potovanju k izvajalcu zaradi uveljavljanja katerekoli zdravstvene storitve, neodvisno od tega, ali potuje k izvajalcu izven kraja prebivališča, ali znotraj kraja prebivališča in neodvisno od njegovega zdravstvenega stanja ali drugih razlogov iz katerih je sicer zavarovani osebi možno odobriti spremstvo. Starejši otrok pa ima pravico do spremstva pod enakimi pogoji, kot druge zavarovane osebe, to je le, če zaradi svojega zdravstvenega stanja ali drugih razlogov ni sposoben sam potovati, potovati pa mora izven kraja prebivališča, ker v tem kraju ni ustreznega izvajalca.

Elektronski bolniški list:
Od 1.2.2020 delodajalci prek spleta prevzemajo elektronske bolniške liste za svoje zaposlene, zato ga zavarovancem ni potrebno več dostaviti v papirnati obliki (razen redkih skupin zavarovanih oseb). Lahko se ga izda za začasno zadržanost od dela do 5 koledarskih dni vnaprej in se ga lahko pridobi brez obiska v ambulanti, če zdravnik oceni, da ni potreben pregled zavarovanca.
Dodatne informacije na ZZZS