Protetika

  • NADOMEŠČANJE MANJKAJOČIH ZOB
  • NAMESTITEV ZOBNE KRONE NA ZOBNI VSADEK
  • SANACIJA BREZZOBOSTI
  • DELNE PREVLEKE

1. NADOMEŠČANJE MANJKAJOČIH ZOB

Ljudje izgubimo zobe zaradi različnih vzrokov. Najpogostejša vzroka sta karies in parodontalna bolezen. Vrzel med zobmi lahko nadomeščamo na več načinov. Ena od možnosti je fiksnoprotetični most. Protetični most povrne funkcijo ter estetiko sklenjene zobne vrste brez kirurških posegov. Potrebno je nadomeščanje manjkajočih zob ne samo iz estetskih ampak tudi funkcionalnih razlogov. V kolikor se za to ne odločimo pride lahko do nagiba sosednjih zob, izraščanja zob nasprotne čeljusti in slabšega žvečenja hrane.

Opis posega

 

Najprej je treba opraviti dober diagnostičen pregled vseh nosilcev in določiti njihovo biološko vrednost. Če ugotovimo, da so zdravi, se lahko odločimo za protetično sanacijo zobovja. Izdela se protetični načrt. Postopek je zelo podoben, kot če bi izdelovali posamezno prevleko. Zobe odtisnemo. Pred začetkom prve faze apliciramo lokalni anestetik. Izbrane zobe, ki mejijo na vrzel, obrusimo in ponovno odtisnemo. S pomočjo prvega odtisa v ordinaciji izdelamo začasno provizorično zaščito obrušenih zob, ki bolniku vrne estetiko ter funkcijo zob. Pacient s pomočjo terapevta ter tehnika izbere barvo mostu. Tehnik izdela ogrodje, temu sledi proba ogrodja v ordinaciji. V drugi fazi tehnik na ogrodje izdela končen most. Pacientu najprej provizorično namestimo most, da vidi, kako izgleda v ustih. Če sta barva in oblika primerni, se ga zacementiramo. Glede na izbor materiala, iz katerega bo most, se lahko zgoraj opisani postopek malenkostno razlikuje v samem poteku. Če je za brušenje predvidenih veliko zob, se brušenje izvede v več fazah. Pacientu po brušenju vedno izdelamo začasne provizorične prevleke.

 

Protetični most povrne funkcijo ter estetiko sklenjene zobne vrste brez kirurških posegov.

Nega po posegu

Na mestih aplikacije lokalnega anestetika je ustna sluznica občutljiva še nekaj dni.

Pogosta vprašanja

Ali so možni zapleti?
Zapleti so redki. Med postopkom preparacije nosilcev lahko kateri od njih postane avitalen in potrebuje koreninsko zdravljenje. Kot kasen zaplet lahko štejemo, če kateri od nosilcev mostu odmre in je treba opraviti koreninsko zdravljenje preko prevleke.

2. NAMESTITEV ZOBNE KRONE NA ZOBNI VSADEK

Ob izgubi zoba se odločimo za nadomeščanje z zobnim vsadkom. Zobni vsadek je vstavljen v kost in nadomešča korenino zoba. Krono zoba, ki je potrebna za funkcijo in estetiko, nadomesti protetično izdelana krona, ki jo privijačimo ali cementiramo na vsadek.

Opis posega

Proces nadomeščanja zoba z zobnim vsadkom se deli na kirurški in protetični del. Kirurgi privijačijo vsadek v kost. Po zakostenenitvi zobnega vsadka, lahko delo nadaljuje protetik.

Terapevt z  odtiskovanjem prenese informacije iz ust v zobotehnični laboratorij, da tehnik začne izdelovati krono. Terapevt, tehnik ter pacient v tem času določijo barvo nove krone. Pred končno izgotovitvijo je pomerjanje. Če je vse v redu (barva, oblika, nasedanje itd. ), se krono privijači/cementira na implantat.

Pogosta vprašanja

Ali so možni zapleti?
Ob dobro načrtovanem delu ne pričakujemo zapletov.

3. SANACIJA BREZZOBOSTI

Nekaterim ljudem manjka več zob. Kadar stanje v ustni votlini ne dopušča nadomeščanja zob s fiksnimi protetičnimi nadomestki, se odločimo za izdelavo zobne proteze. Proteza je protetični nadomestek, ki ga človek lahko vzame iz ust in očisti. V preteklosti smo poznali delne in totalne proteze. Danes poznamo še druge, udobnejše vrste protez, kot so npr. z vsadki podprte proteze. Pri teh uporabimo za nosilce zobne vsadke in tako totalno protezo spremenimo v protezo z nosilci, ki je mnogo stabilnejša.

Opis posega

Najprej opravimo diagnostičen pregled in izdelamo protetični načrt. Če se odločimo izdelati protezo na zobnih vsadkih, kirurg najprej vstavi vsadke. Sledi približno 4–6 mesecev dolgo obdobje, ko se  vsadki zrastejo s kostjo. Nato začne delo protetik. Sledijo faze odtiskovanja in nadgradnja vsadkov. Terapevt s pomočjo odtisov in registracijo medčeljustnih odnosov prenese informacije iz ust v zobotehnični laboratorij. Bolnik s tehnikom in terapevtom izbere obliko in barvo zob. Tehnik postavi v vosek izbrane zobe, sledi pomerjanje v vosku. To pomeni, da dobi bolnik »protezo iz voska« v usta in natančno vidi, kakšna bo postavitev zob v končni protezi. V tej fazi so možne korekcije tako postavitve zob, kot oblike in barve. Sledita dokončanje in vstavitev proteze v usta. Glede na izbor proteze (delna, totalna, podprta z implantati itd.) se lahko postopek razlikuje od zgoraj opisanega. Pri izdelavi vseh vrst protez poteka delo v več fazah.

Pogosta vprašanja

Ali so možni zapleti?
Praviloma v prvih dneh po vstavitvi proteza (tako delna kot totalna) ožuli. Na ustni sluznici se pojavijo aftam podobne rane. Tega pojava ne štejemo med zaplete, saj je pričakovan. Protezo se prilagodi in težave izzvenijo.

4. DELNE PREVLEKE

Opis posega

Obrabljene zobe in večje zalivke lahko saniramo tudi z delnimi prevlekami. Njihova velika prednost je v ohranitvi zobne substance, saj ne obrusimo celotnega zoba. Ostane velik del sklenine, najtrše substance v našem telesu in tako na nek način zaščitimo in podaljšamo življenjsko dobo zob. Postopek izdelave je podoben kot pri izdelavi polnih prevlek.

Pogosta vprašanja

Ali so možni zapleti?
Praviloma v prvih dneh po vstavitvi proteza (tako delna kot totalna) ožuli. Na ustni sluznici se pojavijo aftam podobne rane. Tega pojava ne štejemo med zaplete, saj je pričakovan. Protezo se prilagodi in težave izzvenijo.